All Posts By

fons galen

Novinky ve verzi k 21. 1. 2019

By | specialni | No Comments

CAVE – omezení počtu znaků

Při zadávání textu do pole CAVE na záložce Anamnéza je možné nově zadat 150 znaků. Není možné zadat více znaků. Při kopírování textu do tohoto pole bude také text ořezán na 150znaků.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->karta Anamnéza->pole CAVE v horní části obrazovky

 

Úprava informací v okně Ověření údajů v kartě pacienta

 

VZP jako správce centrálního registru pacientů přestala poskytovat službu, která ověřovala registrace pacienta. Z toho důvodu byly upraveny informace, které se zobrazují pod tlačítkem Ověření údajů v kartě pacienta. Nově se budou zobrazovat pouze údaje o pojištění pacienta.

 

Nová položka v šablonách – čas objednávky

 

Do modulu Nástroje – Šablony – Notifikace byla přidána nová dotahovaná položka „Čas“, který zobrazuje hodiny a minuty objednávky. Do textu notifikace je možné přenést položku „Čas“, která v notifikaci zobrazí čas objednávky. Dokumentace cas_objednavky.

 

Tisk příjmového pokladního dokladu – změna v procesu generování čísla dokladu

 

Číslo příjmového pokladního dokladu se zobrazuje až po stisku tlačítka  Zaplatit a OK

Při platbě pohledávky na kartě „Stav účtu“ se nově bude zobrazovat číslo účtu až při tisku příjmového pokladního dokladu.

TIP|: Pokud budete chtít uvedený doklad z nějakého důvodu stornovat, můžete tak po vygenerování v pravém horním rohu  na kartě „Stav účtu“.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka „Stav účtu“

 

Statistika Přehled registrovaných pacientů

 

Byla vytvořena nová statistika Přehled registrovaných pacientů. Popis jednotlivých filtrů je přiložen dokumentace (obecně je nutné rozlišovat, zda se jedná o registrace zadanou do FG, či odeslanou na pojišťovnu). Sloupec Odpovědný lékař zobrazuje jméno odpovědného lékaře, který registraci pacienta zadal do FG.

 

Možnost filtrování medikace dle ATC skupiny ve vazbě na diagnózu ve statistikách

 

Nově je možné ve statistice předepsané medikace vyhledávat ve filtru dle ATC skupiny.

Postup: modul ->modul Statistika ->odstavec „Předepsané léky“->položka „Předepsané medikace“

Novinky ve verzi k 8.1. 2019

By | specialni | No Comments

Ověřování údajů v kartě pacienta

Služby Ověřování údajů pacienta přestala být ze strany VZP poskytována. V dohledné době bude nahrazeno voláním služby Průběh pojištění – umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u které pojišťovny a jaký má druh pojištění.

Přehlednější seznam vyhledávání dle PSČ na kartě klienta

Při zadávání adresy a pole PSČ na kartě klienta došlo k úpravě rozbalovacího menu. Nyní se řadí dle abecedy.                                                   Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->pole pro zadání adresy PSČ

 

Novinky ve verzi k 10.12. 2018

By | specialni | No Comments

 

Informace o následujícím nasazení verze

Vydáním dnešní verze uzavíráme rok 2018. Další řádnou verzi uvolníme 7.1.2019.

 

Dashboard – nová položka

Přidán nový přehled na data v modulu Ordinace -> Dashboard.

Nový přehled v levé části obrazovky s názvem „Nepoužit eRecept„. Při kliku na tento přehled se nám zobrazí recepty, které nebyly vypsány pomocí eReceptu.

Dvouklikem na uvedený řádek se dostanete do modulu Medikace na konkrétní recept.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> tlačítko  v horní části obrazovky v modrém pruhu „Dashboard“

 

Zvětšení časových značek u kalendářů v ISGalen

Všeobecně došlo ke zvětšení časových značek (hodiny, minuty) u kalendářů k lepší orientaci uživatele.

 

Neaktivní tlačítka rychlých voleb v kartotéce

Tlačítka v horní liště, která jsou závislá na výběru pacienta (označený pacient v kartotéce) nejsou aktivní a jsou částečně zašedlá. Nelze na ně klikat.

Uživatel nebude maten aktivními tlačítky, které nebyly „funkční“

Pokud označíte pacienta, dojde k aktivaci tlačítek

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> kartotéka

 

Uvedení názvu dne v „Dekurs“

Dekurs je rozdělen dle dnů. Nyní je možné zobrazit u data dne (např. 1.12.2018) i položku název dne (např. Pondělí 1.12.2018).

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka Dekurs

Pro zapnutí názvu dne je nutné nastavit na ordinaci s tiskem tlačítka F2 a v nabídce nastavení zaškrtnout volbu “ Název dne u datumu v Dekurs“

 

Zvýraznění lab. hodnot mimo meze při kopírování do „Dekurs“

Laboratorní výsledky, které mají překročené meze (červenou barvou) při kopírování do Dekurs automaticky získávají „“ (uvozovky) a výsledkem je zvýraznění červenou barvou pro rychlý přehled uživatele.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->Dekurs

Novinky ve verzi k 26.11. 2018

By | specialni | No Comments

Přehled registrovaných pacientů

Byla vytvořena nová statistika zobrazující přehled registrovaných pacientů za vybrané období.

 

Změna fakturační adresy u VZP Ostrava

Byla aktualizována adresa pobočky VZP Moravská Ostrava. Aktuální adresa je Masarykovo náměstí 24/13, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava.

 

Úprava statistiky Předepsané medikace

Statistika Předepsané medikace byla doplněna o sloupec eRecept. „Ano“ v tomto sloupci indikuje, že medikace byla předepsána formou eReceptu.

 

Vytvoření statistiky FT poukazů

Byla vytvořena nová statistika, která zobrazuje přehled přijatých (zpracovaných) FT poukazů.

 

Úprava faktury

V případě, že je na společnosti zapnuto Vyúčtování po podřízených společnostech, pak je možné na jednotlivých podřízených společnostech nastavit, zda se má na faktuře zobrazovat pouze celková částka za kapitace. Podle základního nastavení se na fakturu načítají jak jednotlivé částky za kapitace, tak částka celková.

 

Zadání data ve formuláři Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Po stisku pravého tlačítka myši v poli data, ke kterému pracovní neschopnost trvá, ve formuláři Lístek na peníze (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) se zobrazí kontextové menu, ve kterém je možné zadat jiné datum, než jsou data nabízená. Podrobný popis funkcionality v příloze – zadani-data-ve-formulari-potvrzeni-o-trvani-docasne-pracovni-neschopnosti-nebo-karanteny

 

Úprava modulu Žádanek RDG

Do RDG žádanky byly přidány nové položky Výška, Hmotnost a Poznámka. Podrobnější informace v příloze – upravy-modulu-rdg-zadanek

 

Vytvoření tlačítka Převzít výchozí v konfiguraci Záhlaví tisků

V rámci role administrátora je možné konfigurovat záhlaví tisků (Nástroje – Šablony – Záhlaví tisků)  jako jsou např. Denní záznam, Lékařská zpráva, Vyšetření, apod. K tomuto nastavení uživatelé přistupují ve chvíli, kdy jim nevyhovuje z jakéhokoli důvodu výchozí hlavička Galenu. Bylo vytvořeno tlačítko Převzít výchozí proto, aby Správce nemusel celou hlavičku vytvářet úplně od začátku, ale aby si mohl převzít výchozí hlavičku a tu podle svých potřeb upravit. Po stisknutí tlačítka plně (v rámci primární i sekundární hlavičky) převezme výchozí hlavičku bez ohledu na to, zda je zadaná uživatelská hlavička tisku.

 

Úprava modulu Neschopenka

V modulu Neschopenka byly provedeny následující úpravy:

  1. A) V levém dolním rohu byl přidán stav „Zobrazit i předané“. Po zaškrnutí se zobrazí neschopenky, které byly uložené se zaškrtnutým checkboxem Předat do péče.
  2. B) V případě, že je neschopenka nebo eNeschopenka ve stavu „Předaná“, je možné z této neschopenky možné vytvořit kopii a pacienta opět převzít do své péče.

 

Dostupnost tlačítka „Přístroje“ na záložce vyšetření v kartě klienta

Přidáno nové tlačítko v horní části obrazovky v modrém pruhu “ Přístroje“ na záložce Prohlídky a vyšetření v kartě klienta.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka Prohlídky a vyšetření v dolní liště nabídek ->nové tlačítko v horní části obrazovky v modrém pruhu „Přístroje“

Tlačítko má stejnou funkčnost jako na jiných záložkách.

 

Identifikace pracoviště, na kterém vznikl závazek

Přidány nové sloupce modulu Recepce  -> Finance -> Pohledávky

Postup: modul Správce-> modul Finance -> Lišta tlačítek v horní části obrazovky v modrém pruhu Pohledávky -> při výběru pracoviště jsou nastaveny nové sloupce v přehledu “ Název pracoviště“, „Nákladové středisko“

 

Odhlášení uživatele nebo jeho odblokování

Odhlásit připojeného uživatele je možné z modulu Správce.

Postup: modul Správce-> modul Systémové logy -> Přihlášení -> vybrat ze seznamu uživatele -> tlačítko Ukončit relaci

Odblokování připojeného uživatele je opět možné přes modul Správce. Blokovaný uživatel je takový, který zadal 3krát po sobě špatné jméno nebo heslo.

Postup: modul Správce-> modul Systémové logy -> Přihlášení -> vybrat ze seznamu uživatele -> tlačítko Odblokovat

Novinky ve verzi k 12.11. 2018

By | specialni | No Comments

Statistika ÚZIS A004 Diabetologie

Byly provedeny úpravy a rozšíření statistik, které slouží jako podklady pro formulář ÚZIS A004 Diabetologie.

A) Byly vytvořeny dvě verze statistiky Počet ošetření podle odbornosti (pro praktické lékaře a pro diabetology).

– řádek 21 Počet ošetření je počítán jako součet záznamů/návštěv, které jsou v dekurzu označeny písmenem „N“

– řádek 23 Počet nově zjištěných onemocnění je počítán jako počet diagnóz u pacienta, které nebyly uvedeny u výkonu v minulosti (před začátkem sledovaného období)

B) Byla vytvořena nová statistika Diabetologie A004 Léčba, která započítává poslední uvedenou léčbu u pacienta ve sledovaném období podle podkladů dodaných ÚZISem (lecba_vypocet). Nejedná se však o finální rozdělení podle ATC, které musí být nejdříve schváleno odbornou společností a následně bude zařazeno do metodiky výkazu. Statistika má pouze informativní chatakter.

 

Při přihlášení jako správce v modulu kartoték došlo ke změně zobrazování informací o pracovišti

Při označení pacienta v hlavní části obrazovky se v pravé části nahoře objevují informace o registraci. Nově je zde nahrazen sloupec pracoviště na sloupec IČP. Po najetí myší na řádek s registrací (bez kliku) se nám zobrazí v buňce kompletní informace o pracovišti.

Novinky ve verzi k 29. 10. 2018

By | specialni | No Comments

Tisk seznamu objednávek pro pacienta

Nyní je možné vytisknout pacientovi seznam všech objednávek.

Postup: modul Ordinace -> vyberu pacienta -> tlačítko Objednat -> tlačítko Seznam -> záložka Objednávky pacienta -> tlačítko Tisk -> tlačítko Objednávky pro pacienta

 

Zobrazení doplňku pod lékem na kartě „Dekurs“

U medikace na kartě „Dekurs“ v pravé části obrazovky pod předepsaným lékem uvedena informace ze sloupce „Doplněk“

Tuto informaci lze aktivovat v nastavení modulu správce/správa organizace /pracoviště/UI konfigurace/seznam možností k zaškrtnutí – Rozšířené zobrazování medikací v dekurzu.

 

Statistika ÚZIS Radiologie A049 Příloha

byla vytvořena nová Statistika ÚZIS radiologie A049 Příloha. Statistika dodává podklady pro vyplnění formuláře ÚZIS A049, konkrétně pro jeho přílohu. Statistika zobrazuje jednotlivé kódy ČRK a počet jejich provedení (bez rozlišení, zda se jedná o ústavní péči či nikoli).

Novinky ve verzi k 15.10.2018

By | specialni | No Comments

Smazání faktur a dodacích listů

V modulu Sklady je možné mazat faktury a dodací listy ve stavu nový nebo stornovaný za pomocí tlačítka Smazat.

Nová Statistika – Přehled PLS posudků – civilní

Byla vytvořena nová statistika, která zobrazuje PLS posudky, do kterých se načítá číselná řada civilních posudků.

Výběr jména lékaře

V okně pro výběr pracoviště (např. neschopenka – výběr přebírajícího lékaře) v záložce Centrální registr byl přidán nový sloupec Osoba, který zobrazuje jméno lékaře v případě, že není uvedeno ve sloupci Název.

Úprava modulu Neschopenka

Dosud nebylo možné v rámci FG přebrat neschopenku bez toho, aby se vytvořila neschopenka nová. V tuto chvíli byla vytvořena funkcionalita Kopie, která vytvoří ze stávající neschopenky, která byla vytvořena na jiném pracovišti ve FG, kopii, kterou je možné editovat.

Dotahování názvu zprávy z hlavičky

Byla vytvořena nová funkcionalita při vytváření Lékařské zprávy, aby se vybraný název hlavičky použil také do názvu vytvářené lékařské zprávy (levý sloupec Přehled lékařských zpráv) a také do názvu souboru (který se ukládá na disk nebo odesílá e-mailem).

Kontrola nevyúčtovaných výkonů

V modulu Vyúčtování byla upravena kontrola nevyúčtovaných výkonů tak, aby se zobrazovaly pouze ty výkony, které spadají do definice, která byla zadána na předchozí stránce (pojišťovna, IČZ, druh péče).

Schránky Zúčtovacích zpráv

Do schránek zúčtovacích zpráv (modul Vyúčtování – Schránky) byla nově přidána schránka pojišťovny 205 (pojišťovny 111 a 211 v tuto chvíli schránky nepodporují). U stávajících pojišťoven bylo zároveň upraveno zobrazení zprávy ve formátu PDF a možnost přílohy nebo její zobrazení v externím prohlížeči po kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko přílohy.

Zobrazení výběru notifikace eReceptu před každým odesláním

V Genu je možné nastavit, aby se před každým odesláním eReceptu zobrazovalo okno pro zadání emailu nebo SMS.

Nastavení je možné například z modulu Ordinace -> tlačítko Konfigurace a nastavení (tlačítko postavy vpravo nahoře) -> záložka Nastavení -> zatrhnout možnost „Zobrazovat okno pro výběr notifikace eReceptu“.

Po zatržení této možnosti se v Medikaci po stisku tlačítka eRecept zobrazí okno pro výběr notifikace. V okně bude předvyplněný kontakt týkající se eReceptu definovaný na kartě pacienta, ale uživatel jej může změnit. Tato změna se nepropíše do karty pacienta.

 

Novinky ve verzi k 1.10.2018

By | specialni | No Comments

Nová kategorie pohlaví v kartě pacienta

Do karty pacienta byla přidána nová kategorie pohlaví: Neuvedeno.

Zobrazení lab. výsledků v historii pacienta

V případě, že není nastavena žádná sestava nebo není zatržen žádný typ výsledku, zobrazí se v historii pacienta pod tlačítkem Lab. výsledky pouze ty sloupce, u kterých je zadána alespoň jedna hodnota.

Novinky ve verzi k 17.9.2018

By | specialni | No Comments

Uzavírání pokladny k času

Nyní je možné uzavírat pokladnu k datu a času. V důsledku této úpravy byla definice času přidána i k platbám, tzn. uživatel definuje k jakému datu a času přijal platbu (automaticky je doplněno aktuální datum a čas).

 

Zobrazení všech lab. výsledků

V případě, že není nastavena žádná sestava a není zatržen žádný typ výsledku, zobrazí se v historii pacienta pod tlačítkem Lab. výsledky všechna data v tabulce.

 

Možnost multi výběru a mazání u trvalých diagnóz v anamnéze

Byla vytvořena nová funkcionalita, která dovoluje v mj. v trvalých medikacích a trvalých diagnózách vybrat více položek najednou (za pomoci tlačítka Ctrl, popř. označením první a poslední položky při držení tlačítka Shift) a smazat je. Možnost editace se zobrazí pouze při označení právě jedné položky.

 

Statistika odesílajících IČZ a počty pacientů

Byla vytvořena nová statistika „Přehled externích žádanek“, která zobrazuje počet přijatých externích žádanek od jednotlivých IČP.

 

Sklady – zobrazení a vyhledávání

Na „dlaždici“ skladu se zobrazují údaje – zkratka a název skladu. Mezi jednotlivými sklady je možné se posouvat za pomocí scrollbaru (svislé umístění).

Ve skladech je možné vyhledávat za pomocí „trychtýř“. Po stisku tlačítka filtru („trychtýř“) se zobrazí okno pro zadání textu. Filtr vyhledává dle zkratky nebo dle názvu.

Ve skladových kartách je možné vyhledávat za pomocí „trychtýř“. Po stisku tlačítka filtru („trychtýř“) se zobrazí okno pro zadání textu. Filtr vyhledává dle názvu.

Novinky ve verzi k 3.9.2018

By | specialni | No Comments

Zobrazení více obrázků vedle sebe

Obrázky v historii pacienta je možné zobrazit v externím prohlížeči, což umožňuje zobrazit více obrázků najednou. V externím prohlížeči lze zobrazovat i PDF soubory.

Postup pro obrázky: modul Ordinace -> vybrat pacienta -> záložka Historie -> tlačítko Přílohy -> pravým tlačítkem kliknout na obrázek a vybrat možnost Otevřít v externím prohlížeči

Postup pro PDF soubory: modul Ordinace -> vybrat pacienta -> záložka Historie -> tlačítko Přílohy -> dvakrát kliknout na PDF soubor

Vyhledávání dle jména

V modulu Správa organizace – Struktura byla vytvořena kolonka Vyhledat pracovníka, tzn. v tuto chvíli je možné vyhledávat podle jména pracovníka tak, aby bylo zároveň zřejmé, na kterém pracovišti je přidán. Nová kolonka funguje obdobně jako kolonka Vyhledat v názvu nebo IČP, jejíž název byl změněn na Vyhledat pracoviště.