All Posts By

fons galen

Novinky ve verzi k 18. 3. 2019

By | specialni | No Comments

Funkce oblíbené diagnózy

Bylo upraveno chování funkcionality Oblíbené diagnózy. V případě, že nejsou definovány žádné oblíbené diagnózy, nabízí se jako první celý číselník diagnóz. V případě, že je definována alespoň jedna oblíbená diagnóza, nabízí se číselník oblíbených diagnóz.

Oblíbené diagnózy se vztahují k jednomu pracovišti (nikoli k uživateli). Všichni pracovníci na daném pracovišti tedy sdílí společný seznam oblíbených diagnóz.

 

Uzamknutí dekurzu a anamnézy při úpravě jiným uživatelem

Ve chvíli, kdy bude mít uživatel na jiné stanici otevřen dekurz pacienta, druhý uživatel bude informován o této situaci a dekurz bude v tu chvíli pouze v režimu pro čtení. Je potřeba, aby uživatel potvdil, že je v režimu pro čtení. Jakmile první uživatel zavře okno dekurzu, dekurz u druhého uživatele po několika vteřinách automaticky přejde do režimu editace (zašedlé pole pro zápis bude opět bílé). Na stejném principu funguje i okno anamnéza.

 

Vyhledávání podle názvu v číselníku diagnóz a vyšetření.

Je možné vyhledávat ve všech typech rozbalovacích číselníků dle názvu.

TIP:  na záložce Dekurs v poli Dg. si zkuste psát text místo kódu a ověřte si funkcionalitu

 

Rozšíření kalendáře o jméno lékaře

V nastavení kalendáře nad blokem ordinačních hodin lze nyní nastavit nově uživatele.

Správce/Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Ordinační hodiny / – dvouklik na blok ordinačních hodin – / pole Uživatel

V nastavení správce/šablony/notifikace je nová položka k objednávce v kalendáři – uživatel kalendáře [@Objednavka.KalendarUzivatel]

Po nastavení této položky do notifikací platí tyto pravidla v posloupnosti od 1 do 3

1) Objeví-li systém hodnotu doplněnou nad blokem kalendáře, doplní ji.

2) V případě nenalezení ověří hodnotu v nastavení kalendáře  a doplní ji. ( Správce

Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Nastavení / pole Uživatel

3) V případě že, nenajde hodnotu nad nastavením kalendáře zůstane nedoplněna.
Díky této úpravě můžete mít nad každým blokem kalendáře uvedeného jiného uživatele / lékaře.

 

Vytváření obsahu magistraliter

Až dosud bylo možné jednotlivé složky magistraliter, pokud nebyly součástí číselníku HVLP, zapisovat pouze slovně do části Postup přípravy. Nyní byl nahrán číselník Látky, takže jednotlivé složky magistraliter není nutné vypisovat, ale je možné je po jedné přidat z číselníku. Postup magistraliter.

 

 

Novinky ve verzi k 18. 2. 2019

By | specialni | No Comments

Schránky zúčtovacích zpráv

Role Správce -Vyúčtování – Schránky

V tomto modulu je možné stahovat zúčtovací zprávy od pojišťoven vyjma pojišťovny 111, která tuto službu neposkytuje. U stávajících pojišťoven (201, 205, 207, 209, 213) byla upravena funkcionalita týkající se nových zpráv. Po zašktnutí checkboxu „Pouze nové“ se zobrazí ty zprávy, které nebyly na portále dané pojišťovny nebo v Galenu pomocí tlačítka v řádku data dané zprávy označené jako přečtené. Pokud je zpráva označená jako přečtená, není již písmo data dané zprávy označeno tučně. Po označení zprávy jako přečtené zpráva zůstává ve výběru „Pouze nové“ a je možné  ní dále pracovat. Zpráva z výčtu zmizí až po překliknutí na jinou schránku, popř. jinou pojišťovnu.

Údaj o počtu nových zpráv se změní až v okamžiku, kdy jsou schránky dané pojišťovny zobrazeny znovu, např. po překliku na jinou pojišťovnu a zase zpět.

Zúčtovací zprávy pojišťovny 211

Tato pojišťovna používá jiný způsob práce se zúčtovacími zprávami, a proto je obsah okna odlišný oproti ostatním pojišťovnám. U pojišťovny 211 je možné zobrazit zúčtovací zprávu, která byla vystavena k dané faktuře. Po výběru pojišťovny je tedy potřeba zvolit daný rok a IČZ. Po zvolení iČZ je potřeba zadat heslo pro komunikaci s ZPMV. Následně jsou zobrazeny faktury které byly odeslány z Galenu. Po kliknutí na fakturu se v pravé části obrazovky zobrazí zúčtovací zpráva.

 

Faktura pro neplátce DPH

Pro neplátce DHP byla vytvořena nová faktura – jak faktura pro vyúčtování na pojišťovnu, tak externí faktura pro pacienty.

 

Faktura pro vyúčtování na pojišťovnu

V modulu Správa organizace lze na společnosti, resp. podřízené společnosti nastavit, jaká faktura se má použít. Pokud na podřízené společnosti není typ aktury nastaven, bere se faktura, která je nastavena na společnosti.

 

Faktura pro pacienty

V modulu Správa organizace lze na pracovišti povolit platbu na fakturu a také zvolit, jaký typ faktury se má použít. Dosud byly k dispozici dva typy Faktura a Faktura/invoice (jednotlivé položky jsou uvedené jak česky, tak anglicky. Nově přibyly další dvě varianty pro neplátce DPH.

 

Předpis léku s indikačním omezením P – přidání hlášky s informacemi.

Při předepisování léku s indikačním omezením P byla přidána standartní hláška v procesu (nové okno), které upozorní uživatele na indikační omezení P s informacemi.

Tyto informace lze také zjistit najetí myší při zvolení daného léku na písmeno P v popisu.

 

Zrušení prvního velkého písmena u kontaktů typu E-mail

Na kartě pacienta při zadávání kontaktu typu E-mail byla zrušena podmínka prvního velkého písmena.

 

Doplnění nového stavu v modulu „Čekárna“

V modulu čekárna byl přidán nový stav v rámci procesu zpracování návštěv a to “ Vyvolán „. Nový stav vyvolán byl přidán mezi stav „Nový“ a „V řešení“

Při běžném zpracování návštěvy je tedy proces stavů Nový-Vyvolán-V řešení-Vyřešený

Stavy lze přepínat tlačítkem v horní liště “ Změna stavu“ a nebo pravým tlačítkem na konkrétním pacientovi

 

TIP|: Pokud budete chtít pracovat se stavy v čekárně je nutné mít zapnuté pole v nastavení kalendáře, který používáte. Pro používání klasického procesu práce v čekárně zvolit Správa čekárny = evidence stavů. Pro rozšířené nastavení se stavem „Vyvolán“ zaškrtnuté pole – Vyvolávací systém

 

Postup: Správce->modul Správa organiczace ->Agendy->záložka Kalendáře -> Výběr určitého kalendáře a nastavení

 

Jednodušší založení objednávky do kalendáře na stejný čas

Všeobecně v kalendářích byla provedena úprava mezery mezi jednotlivými záznamy plánovaných na stejný čas. Důvodem je nutnost přidání dalšího záznamu klikem myší přímo do kalendáře.

Při pohledu na kalendář s více záznamy na stejný čas je úprava provedena tak, že z pravé strany je větší mezera, než mezi jednotlivými záznamy.

Novinky ve verzi k 4. 2. 2019

By | specialni | No Comments

Číselné řady – nové kritérium IČZ

Do konfigurace číselných řad Faktur, Externích faktur a Pokladních dokladů bylo přidáno nové kritérium IČZ. V případě, že uživatel potřebuje pro každé IČZ číselnou řadu zvlášť, může si toto kritérium přidat.

Návod: Modul Správa organizace -> Agendy -> záložka Číselné řady. Zeleným tlačítkem Plus přidat vybrané kritérium k vybrané číselné řadě.

 

Změny v kartě pacienta na záložce kontakty

Nově při stisku tlačítka + došlo ke změně pořadí kontaktů. Budou nabízet v pořadí 1) Mobil 2) E-mail 3) Telefon

Zásadní změnou je založení nového pacienta vs. povinné údaje nastavené u UI konfiguraci ordinace (Modul správce – Správa organizace – Struktura – „Volba ordinace“ – UI konfigurace – polžka Povinné údaje – Kontrolovat kontakty typu).

Podle zvolených (zaškrtnutých) možností se při zakládání nového klienta automaticky vytvoří v záložce pacienta nevyplněné záznamy kontaktů. Bez jejich vyplnění nedojte k uložení nového klienta (aplikace Vás upozorní hláškou – „Pole Hodnota v kontaktu musí být vyplněno“). Touto funkcí předcházíme tomu, že uživatelé mají navolené v konfiguraci nutné povinné údaje a nevyplňují je. Potom dochází k neustálým notifikacím v pravém dolním rohu při otevření karty klienta.

 

V kartotéce v podrobném filtru vyhledávání přibylo nové pole

Nyní je možné nově vyhledávat dle telefonního čísla. V databázi kontaktů toto pole vyhledává kontakty typu „Mobil“ a „Telefon“.

Cesta: Kartotéka – tlačítko vlevo nahoře „Podrobný filtr“ – řádek „Telefonní číslo“

 

Oblíbené položky na vyskakovacích oknech, kde se nabízí položky k výběru, možno označovat jako oblíbené ve sloupci *

Do oken, které podporují výběr z číselníků byl přidán sloupec „*“, který bude zařazen na třetí pořadí.

1) Vyskakovací okno, které nabízí více záložek

Zde byla přidána záložka „Oblíbené“. Uživatel si tak v okně výběru všech položek nakliká oblíbené položky a v budoucnu je již nalezne v záložce „Oblíbené“. Položky je možné odznačením z této záložky opět zrušit.

2) Vyskakovací okno, které nabízí pouze výběr

Zde si uživatel navolí oblíbené položky a poté pomocí stisku na hlavičku sloupce „*“ seřadí své vybrané položky. Poté bude mít seřazeny v pořadí “ Oblíbené“ a další.

Novinky ve verzi k 21. 1. 2019

By | specialni | No Comments

CAVE – omezení počtu znaků

Při zadávání textu do pole CAVE na záložce Anamnéza je možné nově zadat 150 znaků. Není možné zadat více znaků. Při kopírování textu do tohoto pole bude také text ořezán na 150znaků.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->karta Anamnéza->pole CAVE v horní části obrazovky

 

Úprava informací v okně Ověření údajů v kartě pacienta

 

VZP jako správce centrálního registru pacientů přestala poskytovat službu, která ověřovala registrace pacienta. Z toho důvodu byly upraveny informace, které se zobrazují pod tlačítkem Ověření údajů v kartě pacienta. Nově se budou zobrazovat pouze údaje o pojištění pacienta.

 

Nová položka v šablonách – čas objednávky

 

Do modulu Nástroje – Šablony – Notifikace byla přidána nová dotahovaná položka „Čas“, který zobrazuje hodiny a minuty objednávky. Do textu notifikace je možné přenést položku „Čas“, která v notifikaci zobrazí čas objednávky. Dokumentace cas_objednavky.

 

Tisk příjmového pokladního dokladu – změna v procesu generování čísla dokladu

 

Číslo příjmového pokladního dokladu se zobrazuje až po stisku tlačítka  Zaplatit a OK

Při platbě pohledávky na kartě „Stav účtu“ se nově bude zobrazovat číslo účtu až při tisku příjmového pokladního dokladu.

TIP|: Pokud budete chtít uvedený doklad z nějakého důvodu stornovat, můžete tak po vygenerování v pravém horním rohu  na kartě „Stav účtu“.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka „Stav účtu“

 

Statistika Přehled registrovaných pacientů

 

Byla vytvořena nová statistika Přehled registrovaných pacientů. Popis jednotlivých filtrů je přiložen dokumentace (obecně je nutné rozlišovat, zda se jedná o registrace zadanou do FG, či odeslanou na pojišťovnu). Sloupec Odpovědný lékař zobrazuje jméno odpovědného lékaře, který registraci pacienta zadal do FG.

 

Možnost filtrování medikace dle ATC skupiny ve vazbě na diagnózu ve statistikách

 

Nově je možné ve statistice předepsané medikace vyhledávat ve filtru dle ATC skupiny.

Postup: modul ->modul Statistika ->odstavec „Předepsané léky“->položka „Předepsané medikace“

Novinky ve verzi k 8.1. 2019

By | specialni | No Comments

Ověřování údajů v kartě pacienta

Služby Ověřování údajů pacienta přestala být ze strany VZP poskytována. V dohledné době bude nahrazeno voláním služby Průběh pojištění – umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u které pojišťovny a jaký má druh pojištění.

Přehlednější seznam vyhledávání dle PSČ na kartě klienta

Při zadávání adresy a pole PSČ na kartě klienta došlo k úpravě rozbalovacího menu. Nyní se řadí dle abecedy.                                                   Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->pole pro zadání adresy PSČ

 

Novinky ve verzi k 10.12. 2018

By | specialni | No Comments

 

Informace o následujícím nasazení verze

Vydáním dnešní verze uzavíráme rok 2018. Další řádnou verzi uvolníme 7.1.2019.

 

Dashboard – nová položka

Přidán nový přehled na data v modulu Ordinace -> Dashboard.

Nový přehled v levé části obrazovky s názvem „Nepoužit eRecept„. Při kliku na tento přehled se nám zobrazí recepty, které nebyly vypsány pomocí eReceptu.

Dvouklikem na uvedený řádek se dostanete do modulu Medikace na konkrétní recept.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> tlačítko  v horní části obrazovky v modrém pruhu „Dashboard“

 

Zvětšení časových značek u kalendářů v ISGalen

Všeobecně došlo ke zvětšení časových značek (hodiny, minuty) u kalendářů k lepší orientaci uživatele.

 

Neaktivní tlačítka rychlých voleb v kartotéce

Tlačítka v horní liště, která jsou závislá na výběru pacienta (označený pacient v kartotéce) nejsou aktivní a jsou částečně zašedlá. Nelze na ně klikat.

Uživatel nebude maten aktivními tlačítky, které nebyly „funkční“

Pokud označíte pacienta, dojde k aktivaci tlačítek

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> kartotéka

 

Uvedení názvu dne v „Dekurs“

Dekurs je rozdělen dle dnů. Nyní je možné zobrazit u data dne (např. 1.12.2018) i položku název dne (např. Pondělí 1.12.2018).

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka Dekurs

Pro zapnutí názvu dne je nutné nastavit na ordinaci s tiskem tlačítka F2 a v nabídce nastavení zaškrtnout volbu “ Název dne u datumu v Dekurs“

 

Zvýraznění lab. hodnot mimo meze při kopírování do „Dekurs“

Laboratorní výsledky, které mají překročené meze (červenou barvou) při kopírování do Dekurs automaticky získávají „“ (uvozovky) a výsledkem je zvýraznění červenou barvou pro rychlý přehled uživatele.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->Dekurs

Novinky ve verzi k 26.11. 2018

By | specialni | No Comments

Přehled registrovaných pacientů

Byla vytvořena nová statistika zobrazující přehled registrovaných pacientů za vybrané období.

 

Změna fakturační adresy u VZP Ostrava

Byla aktualizována adresa pobočky VZP Moravská Ostrava. Aktuální adresa je Masarykovo náměstí 24/13, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava.

 

Úprava statistiky Předepsané medikace

Statistika Předepsané medikace byla doplněna o sloupec eRecept. „Ano“ v tomto sloupci indikuje, že medikace byla předepsána formou eReceptu.

 

Vytvoření statistiky FT poukazů

Byla vytvořena nová statistika, která zobrazuje přehled přijatých (zpracovaných) FT poukazů.

 

Úprava faktury

V případě, že je na společnosti zapnuto Vyúčtování po podřízených společnostech, pak je možné na jednotlivých podřízených společnostech nastavit, zda se má na faktuře zobrazovat pouze celková částka za kapitace. Podle základního nastavení se na fakturu načítají jak jednotlivé částky za kapitace, tak částka celková.

 

Zadání data ve formuláři Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Po stisku pravého tlačítka myši v poli data, ke kterému pracovní neschopnost trvá, ve formuláři Lístek na peníze (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) se zobrazí kontextové menu, ve kterém je možné zadat jiné datum, než jsou data nabízená. Podrobný popis funkcionality v příloze – zadani-data-ve-formulari-potvrzeni-o-trvani-docasne-pracovni-neschopnosti-nebo-karanteny

 

Úprava modulu Žádanek RDG

Do RDG žádanky byly přidány nové položky Výška, Hmotnost a Poznámka. Podrobnější informace v příloze – upravy-modulu-rdg-zadanek

 

Vytvoření tlačítka Převzít výchozí v konfiguraci Záhlaví tisků

V rámci role administrátora je možné konfigurovat záhlaví tisků (Nástroje – Šablony – Záhlaví tisků)  jako jsou např. Denní záznam, Lékařská zpráva, Vyšetření, apod. K tomuto nastavení uživatelé přistupují ve chvíli, kdy jim nevyhovuje z jakéhokoli důvodu výchozí hlavička Galenu. Bylo vytvořeno tlačítko Převzít výchozí proto, aby Správce nemusel celou hlavičku vytvářet úplně od začátku, ale aby si mohl převzít výchozí hlavičku a tu podle svých potřeb upravit. Po stisknutí tlačítka plně (v rámci primární i sekundární hlavičky) převezme výchozí hlavičku bez ohledu na to, zda je zadaná uživatelská hlavička tisku.

 

Úprava modulu Neschopenka

V modulu Neschopenka byly provedeny následující úpravy:

  1. A) V levém dolním rohu byl přidán stav „Zobrazit i předané“. Po zaškrnutí se zobrazí neschopenky, které byly uložené se zaškrtnutým checkboxem Předat do péče.
  2. B) V případě, že je neschopenka nebo eNeschopenka ve stavu „Předaná“, je možné z této neschopenky možné vytvořit kopii a pacienta opět převzít do své péče.

 

Dostupnost tlačítka „Přístroje“ na záložce vyšetření v kartě klienta

Přidáno nové tlačítko v horní části obrazovky v modrém pruhu “ Přístroje“ na záložce Prohlídky a vyšetření v kartě klienta.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka Prohlídky a vyšetření v dolní liště nabídek ->nové tlačítko v horní části obrazovky v modrém pruhu „Přístroje“

Tlačítko má stejnou funkčnost jako na jiných záložkách.

 

Identifikace pracoviště, na kterém vznikl závazek

Přidány nové sloupce modulu Recepce  -> Finance -> Pohledávky

Postup: modul Správce-> modul Finance -> Lišta tlačítek v horní části obrazovky v modrém pruhu Pohledávky -> při výběru pracoviště jsou nastaveny nové sloupce v přehledu “ Název pracoviště“, „Nákladové středisko“

 

Odhlášení uživatele nebo jeho odblokování

Odhlásit připojeného uživatele je možné z modulu Správce.

Postup: modul Správce-> modul Systémové logy -> Přihlášení -> vybrat ze seznamu uživatele -> tlačítko Ukončit relaci

Odblokování připojeného uživatele je opět možné přes modul Správce. Blokovaný uživatel je takový, který zadal 3krát po sobě špatné jméno nebo heslo.

Postup: modul Správce-> modul Systémové logy -> Přihlášení -> vybrat ze seznamu uživatele -> tlačítko Odblokovat

Novinky ve verzi k 12.11. 2018

By | specialni | No Comments

Statistika ÚZIS A004 Diabetologie

Byly provedeny úpravy a rozšíření statistik, které slouží jako podklady pro formulář ÚZIS A004 Diabetologie.

A) Byly vytvořeny dvě verze statistiky Počet ošetření podle odbornosti (pro praktické lékaře a pro diabetology).

– řádek 21 Počet ošetření je počítán jako součet záznamů/návštěv, které jsou v dekurzu označeny písmenem „N“

– řádek 23 Počet nově zjištěných onemocnění je počítán jako počet diagnóz u pacienta, které nebyly uvedeny u výkonu v minulosti (před začátkem sledovaného období)

B) Byla vytvořena nová statistika Diabetologie A004 Léčba, která započítává poslední uvedenou léčbu u pacienta ve sledovaném období podle podkladů dodaných ÚZISem (lecba_vypocet). Nejedná se však o finální rozdělení podle ATC, které musí být nejdříve schváleno odbornou společností a následně bude zařazeno do metodiky výkazu. Statistika má pouze informativní chatakter.

 

Při přihlášení jako správce v modulu kartoték došlo ke změně zobrazování informací o pracovišti

Při označení pacienta v hlavní části obrazovky se v pravé části nahoře objevují informace o registraci. Nově je zde nahrazen sloupec pracoviště na sloupec IČP. Po najetí myší na řádek s registrací (bez kliku) se nám zobrazí v buňce kompletní informace o pracovišti.