specialni

Novinky ve verzi k 30. 9. 2019

Zrušení možnosti změny data příštího očkování

Byla zrušena možnost změnit datum příštího očkování po kliku pravým tlačítek myši na již zadané očkování. Změnit datum příštího očkování je stále možné po rozkliknutí daného očkování (dvojklikem nebo po stisku tlačítka pro editaci) podle pravidel pro editaci záznamů (V rámci stejného pracoviště může dokument upravit pouze stejný odpovědný lékař, který dokument vytvořil, nebo sestra. Na jiném pracovišti může dokument jiného pracoviště upravit pouze uživatel, který dokument vytvořil.)

 

Modul Recepce zrychlená volba objednávky do kalendáře

V Modulu recepce je možné objednat pacienta bez nutnosti použití kalendáře.

Popis: Modul recepce – vyvolání postranního menu s informacemi pacienta F4 – v horní pravé části v menu F4 klik pravým tlačítkem na jméno pacienta a „Objednat“ . Vyvolá se okno s možností výběru typu objednávky a volných termínů.

 

Zrušení možnosti tisknout listinnou podobu eReceptu

Byla zrušena možnost tisknout eRecept v listinné podobě. K eReceptu se tiskne průvodka s platným QR kódem.

 

Zrušení zámků a nasazení auditní stopy

Změny jsou popsané v tomto dokumentu

 

Změny ve zvýšené úhradě HVLP a PZT

Změny jsou popsané v tomto dokumentu