specialni

Novinky ve verzi k 22. 7. 2019

Registrující lékař v kartě pacienta

Při vyplňování kolonky Registrující lékař v kartě pacienta je nyní možné vybírat nejen ze zadaných Spolupracujících lékařů, ale nově je přidán číselník Cetrálního registr lékařů a číselník Pracovišť dané společnosti.

 

Datum odeslání vyúčtování

V případě, že bude vyúčtování úspěšně odesláno z aplikace Fons Galen, bude automaticky vyplněna položka Odesláno v daném podání. Zároveň, pokud bude vyúčtování odesláno z aplikace, nebude tato položka editovatelná. Položka Odesláno je editovatelná pouze do chvíle, dokud není vyúčtování odesláno z aplikace.

 

Kalendář

Na každé záložce lze po stisku tlačítka „Nastavit výchozí“ nastavit, které hodnoty se mají zapamatovat jako výchozí. Při opětovném otevření se uložené hodnoty automaticky vyplní.  Hodnoty se ukládají v rámci kalendáře, tzn. pokud jeden uživatel hodnoty uloží, uvidí uloženou hodnotu i jiný uživatel kalendáře.

V záložkách lze uložit:

Objednání pacienta – typ objednávky

Záznam v kalendáři – délku (min.) a popis

Gen. rezervace času – zaškrtnutý checkbox Rezervace času, barvu a popis

 

Úprava statistiky FT poukazů

Jeden řádek zobrazuje jeden poukaz FT. Položky jsou: Číslo poukazu, Vystaven, IČZ, Číslo pojištěnce, Pojišťovna, Lékař, IČP, Odbornost, Vykázané výkony, Hodnota vykázaných výkonů, Dosud nevykázané výkony, Hodnota dosud nevykázaných.

 

eŽádanka laboratoře Spadia

Ve středu 24. 7. v ranních hodinách budou publikovány čtyři nové ežádanky laboratoře Spadia.

 

Druhá diagnóza v laboratorní eŽádance

 Do všech formulářů laboratorních eŽádanek byla přidána kolonka pro zadání druhé diagnózy. Tato položka není povinná.

 

Informace o plánované změně práce se zdravotnickou dokumentací

Na srpen 2019 je naplánováno nasazení úpravy, která přinese změnu práce se zdravotnickou dokumentací s ohledem na odst. 4 § 54 zákona 372/2011 Sb. O konkrétním datu nasazení budou uživatelé zavčas informováni. Dosud mohl zápis ve zdr. dokumentaci editovat pouze ten uživatel, který zápis provedl bez záznamu, kdy k této změně došlo. Tento způsob práce odpovídá tomu, že aplikace je pouze nástrojem pro vytváření dokumentace s tím, že  nutné náležitosti byly uvedeny přímo v dokumentaci, nikoli v aplikaci.

Nově bude možné, aby v rámci jednoho pracoviště kdokoli zápis ve zdr. dokumentaci upravoval. Tím zanikne funkcionalita tzv. zámků, které budou po nasazení úpravy odemčeny a nahrazeny auditní stopou.

Auditní stopa ukládá informace o jednotlivých změnách ve zdr. dokumentaci (dekurz, měření, výkony a ZUM, medikace, vyšetření a formuláře) s uvedením jména pracovníka, který změnu provedl a data, kdy ke změně došlo.