specialni

Novinky ve verzi k 8. 7. 2019

Přebrání hodnot měření a diagnózy

V případě, že je ve stejný den na stejném pracovišti vytvářeno více vyšetření, jsou údaje zadané do měření a diagnózy mezi těmito vyšetřeními nebo z dekurzu přenášeny do vyšetření nového. Nově otevřené vyšetření hledá, zda ten stejný den byly do dekurzu nebo do jiného vyšetření zadané hodnoty měření nebo diagnózy. V případě, že tomu tak je, přenesou se nejnovější hodnoty ze stejného dne do tohoto nového vyšetření. Děje se tak bez ohledu na to, zda je vyšetření k jinému datu než k aktuálnímu.

 

Export průvodky eReceptu do PDF

Funkcionalita byla obnovena na žádost zákazníků, kteří mají souhlas pacientů s tím, aby se zdravotnická dokumentace pacienta zasílala e-mailem.
FG tento postup nedoporučuje proto, že je v rozporu s čl. 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Doporučuje se pouze uživatelům, kteří mají souhlas pacienta o tom, že zasílaný dokument, který obsahuje osobní údaje a údaje o zdravotním stavu pacienta, bude zaslán e-mailem, který není šifrován.

 

Pokladní doklady – dva nové sloupce s informacemi

Do modulu Finance/pokladní doklady byly přidány dva nové sloupce „Příjmení“ a „Jméno“.

 

Změny v okně při založení nového záznamu do kalendáře

Při zakládání nové objednávky do kalendáře byly provedeny tyto změny v okně objednávky

1) Pole „Poznámka“ bylo přejmenováno na pole „Poznámka pro pacienta“ Toto pole je ve většině případech využíváno jako pole pro poznámku k objednávce, která je určena pacientovi a chodí spolu s notifikací.

Možnost nastavení do notifikací – modul Nástroje/Šablony/Notifikace – položka Objednávka/Interní poznámka pro lékaře ( [@Objednavka.Poznamka] )

2) Přibylo zde pole “ Interní poznámka pro lékaře“. Toto pole je určeno k interním poznámkám k dané objednávce. Implicitně nechodí tato poznámka pacientovi.

Možnost nastavení do notifikací – modul Nástroje/Šablony/Notifikace – položka Objednávka/Interní poznámka pro lékaře ( [@Objednavka.InterniPoznamka] )

V PLS modulu objednávek po kliku do kalendáře nově vyskočí okno s objednávkou k editaci před odesláním.