specialni

Novinky ve verzi k 29. 4. 2019

Kartotéka – Podrobný filtr – nové možnosti vyhledávání

Přidány nové zaškrtávací volby „Bez požadovaného … “ na záložce „Výkony a Dg“ a „Medikace“ v modulu Ordinace -> Kartotéka -> Podrobný filtr

Při zaškrtnutí této možnosti systém bude vyhledávat např. podle vzorce – najdi mi všechny pacienty u kterých není tento výkon/medikace.
Příkladem použití této funkce je vyhledávání pacientů, kteří nemají vykázané např. preventivní prohlídky.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> tlačítko v levé části obrazovky „Podrobný filtr“ -> záložky „Výkony a Dg“ a „Medikace“

Byl rozšířen podrobný filtr o položky Trvalá diagnóza a Diagnóza dekursu. Pacient s vyhledávanou trvalou diagnózou bude zobrazen ve chvíli, kdy platnost jeho trvalé diagnózy spadá alespoň do jednoho dne vyhledávaného rozmezí. V případě, že nebude do vyhledávání zadáno datum, pacient se zobrazí (bez ohledu, zda je trvalá diagnóza v daný okamžik platný, či nikoli).

Preventivní prohlídka – automatické vyplnění “ Datum příští prohlídky“

Aktuální stav – při zakládání preventivní prohlídky a kliku levým tlačítkem myši do pole s datem se vyplní aktuální datum
Nový stav – při zakládání preventivní prohlídky a kliku levým tlačítkem myši do pole s datem se vyplní aktuální datum + 695 dní