specialni

Novinky ve verzi k 18. 3. 2019

Funkce oblíbené diagnózy

Bylo upraveno chování funkcionality Oblíbené diagnózy. V případě, že nejsou definovány žádné oblíbené diagnózy, nabízí se jako první celý číselník diagnóz. V případě, že je definována alespoň jedna oblíbená diagnóza, nabízí se číselník oblíbených diagnóz.

Oblíbené diagnózy se vztahují k jednomu pracovišti (nikoli k uživateli). Všichni pracovníci na daném pracovišti tedy sdílí společný seznam oblíbených diagnóz.

 

Uzamknutí dekurzu a anamnézy při úpravě jiným uživatelem

Ve chvíli, kdy bude mít uživatel na jiné stanici otevřen dekurz pacienta, druhý uživatel bude informován o této situaci a dekurz bude v tu chvíli pouze v režimu pro čtení. Je potřeba, aby uživatel potvdil, že je v režimu pro čtení. Jakmile první uživatel zavře okno dekurzu, dekurz u druhého uživatele po několika vteřinách automaticky přejde do režimu editace (zašedlé pole pro zápis bude opět bílé). Na stejném principu funguje i okno anamnéza.

 

Vyhledávání podle názvu v číselníku diagnóz a vyšetření.

Je možné vyhledávat ve všech typech rozbalovacích číselníků dle názvu.

TIP:  na záložce Dekurs v poli Dg. si zkuste psát text místo kódu a ověřte si funkcionalitu

 

Rozšíření kalendáře o jméno lékaře

V nastavení kalendáře nad blokem ordinačních hodin lze nyní nastavit nově uživatele.

Správce/Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Ordinační hodiny / – dvouklik na blok ordinačních hodin – / pole Uživatel

V nastavení správce/šablony/notifikace je nová položka k objednávce v kalendáři – uživatel kalendáře [@Objednavka.KalendarUzivatel]

Po nastavení této položky do notifikací platí tyto pravidla v posloupnosti od 1 do 3

1) Objeví-li systém hodnotu doplněnou nad blokem kalendáře, doplní ji.

2) V případě nenalezení ověří hodnotu v nastavení kalendáře  a doplní ji. ( Správce

Správa organizace / Kalendáře/ – dvouklik na určitý kalendář – / Nastavení / pole Uživatel

3) V případě že, nenajde hodnotu nad nastavením kalendáře zůstane nedoplněna.
Díky této úpravě můžete mít nad každým blokem kalendáře uvedeného jiného uživatele / lékaře.

 

Vytváření obsahu magistraliter

Až dosud bylo možné jednotlivé složky magistraliter, pokud nebyly součástí číselníku HVLP, zapisovat pouze slovně do části Postup přípravy. Nyní byl nahrán číselník Látky, takže jednotlivé složky magistraliter není nutné vypisovat, ale je možné je po jedné přidat z číselníku. Postup magistraliter.