specialni

Novinky ve verzi k 18. 2. 2019

Schránky zúčtovacích zpráv

Role Správce -Vyúčtování – Schránky

V tomto modulu je možné stahovat zúčtovací zprávy od pojišťoven vyjma pojišťovny 111, která tuto službu neposkytuje. U stávajících pojišťoven (201, 205, 207, 209, 213) byla upravena funkcionalita týkající se nových zpráv. Po zašktnutí checkboxu „Pouze nové“ se zobrazí ty zprávy, které nebyly na portále dané pojišťovny nebo v Galenu pomocí tlačítka v řádku data dané zprávy označené jako přečtené. Pokud je zpráva označená jako přečtená, není již písmo data dané zprávy označeno tučně. Po označení zprávy jako přečtené zpráva zůstává ve výběru „Pouze nové“ a je možné  ní dále pracovat. Zpráva z výčtu zmizí až po překliknutí na jinou schránku, popř. jinou pojišťovnu.

Údaj o počtu nových zpráv se změní až v okamžiku, kdy jsou schránky dané pojišťovny zobrazeny znovu, např. po překliku na jinou pojišťovnu a zase zpět.

Zúčtovací zprávy pojišťovny 211

Tato pojišťovna používá jiný způsob práce se zúčtovacími zprávami, a proto je obsah okna odlišný oproti ostatním pojišťovnám. U pojišťovny 211 je možné zobrazit zúčtovací zprávu, která byla vystavena k dané faktuře. Po výběru pojišťovny je tedy potřeba zvolit daný rok a IČZ. Po zvolení iČZ je potřeba zadat heslo pro komunikaci s ZPMV. Následně jsou zobrazeny faktury které byly odeslány z Galenu. Po kliknutí na fakturu se v pravé části obrazovky zobrazí zúčtovací zpráva.

 

Faktura pro neplátce DPH

Pro neplátce DHP byla vytvořena nová faktura – jak faktura pro vyúčtování na pojišťovnu, tak externí faktura pro pacienty.

 

Faktura pro vyúčtování na pojišťovnu

V modulu Správa organizace lze na společnosti, resp. podřízené společnosti nastavit, jaká faktura se má použít. Pokud na podřízené společnosti není typ aktury nastaven, bere se faktura, která je nastavena na společnosti.

 

Faktura pro pacienty

V modulu Správa organizace lze na pracovišti povolit platbu na fakturu a také zvolit, jaký typ faktury se má použít. Dosud byly k dispozici dva typy Faktura a Faktura/invoice (jednotlivé položky jsou uvedené jak česky, tak anglicky. Nově přibyly další dvě varianty pro neplátce DPH.

 

Předpis léku s indikačním omezením P – přidání hlášky s informacemi.

Při předepisování léku s indikačním omezením P byla přidána standartní hláška v procesu (nové okno), které upozorní uživatele na indikační omezení P s informacemi.

Tyto informace lze také zjistit najetí myší při zvolení daného léku na písmeno P v popisu.

 

Zrušení prvního velkého písmena u kontaktů typu E-mail

Na kartě pacienta při zadávání kontaktu typu E-mail byla zrušena podmínka prvního velkého písmena.

 

Doplnění nového stavu v modulu „Čekárna“

V modulu čekárna byl přidán nový stav v rámci procesu zpracování návštěv a to “ Vyvolán „. Nový stav vyvolán byl přidán mezi stav „Nový“ a „V řešení“

Při běžném zpracování návštěvy je tedy proces stavů Nový-Vyvolán-V řešení-Vyřešený

Stavy lze přepínat tlačítkem v horní liště “ Změna stavu“ a nebo pravým tlačítkem na konkrétním pacientovi

 

TIP|: Pokud budete chtít pracovat se stavy v čekárně je nutné mít zapnuté pole v nastavení kalendáře, který používáte. Pro používání klasického procesu práce v čekárně zvolit Správa čekárny = evidence stavů. Pro rozšířené nastavení se stavem „Vyvolán“ zaškrtnuté pole – Vyvolávací systém

 

Postup: Správce->modul Správa organiczace ->Agendy->záložka Kalendáře -> Výběr určitého kalendáře a nastavení

 

Jednodušší založení objednávky do kalendáře na stejný čas

Všeobecně v kalendářích byla provedena úprava mezery mezi jednotlivými záznamy plánovaných na stejný čas. Důvodem je nutnost přidání dalšího záznamu klikem myší přímo do kalendáře.

Při pohledu na kalendář s více záznamy na stejný čas je úprava provedena tak, že z pravé strany je větší mezera, než mezi jednotlivými záznamy.