specialni

Novinky ve verzi k 4. 2. 2019

Číselné řady – nové kritérium IČZ

Do konfigurace číselných řad Faktur, Externích faktur a Pokladních dokladů bylo přidáno nové kritérium IČZ. V případě, že uživatel potřebuje pro každé IČZ číselnou řadu zvlášť, může si toto kritérium přidat.

Návod: Modul Správa organizace -> Agendy -> záložka Číselné řady. Zeleným tlačítkem Plus přidat vybrané kritérium k vybrané číselné řadě.

 

Změny v kartě pacienta na záložce kontakty

Nově při stisku tlačítka + došlo ke změně pořadí kontaktů. Budou nabízet v pořadí 1) Mobil 2) E-mail 3) Telefon

Zásadní změnou je založení nového pacienta vs. povinné údaje nastavené u UI konfiguraci ordinace (Modul správce – Správa organizace – Struktura – „Volba ordinace“ – UI konfigurace – polžka Povinné údaje – Kontrolovat kontakty typu).

Podle zvolených (zaškrtnutých) možností se při zakládání nového klienta automaticky vytvoří v záložce pacienta nevyplněné záznamy kontaktů. Bez jejich vyplnění nedojte k uložení nového klienta (aplikace Vás upozorní hláškou – „Pole Hodnota v kontaktu musí být vyplněno“). Touto funkcí předcházíme tomu, že uživatelé mají navolené v konfiguraci nutné povinné údaje a nevyplňují je. Potom dochází k neustálým notifikacím v pravém dolním rohu při otevření karty klienta.

 

V kartotéce v podrobném filtru vyhledávání přibylo nové pole

Nyní je možné nově vyhledávat dle telefonního čísla. V databázi kontaktů toto pole vyhledává kontakty typu „Mobil“ a „Telefon“.

Cesta: Kartotéka – tlačítko vlevo nahoře „Podrobný filtr“ – řádek „Telefonní číslo“

 

Oblíbené položky na vyskakovacích oknech, kde se nabízí položky k výběru, možno označovat jako oblíbené ve sloupci *

Do oken, které podporují výběr z číselníků byl přidán sloupec „*“, který bude zařazen na třetí pořadí.

1) Vyskakovací okno, které nabízí více záložek

Zde byla přidána záložka „Oblíbené“. Uživatel si tak v okně výběru všech položek nakliká oblíbené položky a v budoucnu je již nalezne v záložce „Oblíbené“. Položky je možné odznačením z této záložky opět zrušit.

2) Vyskakovací okno, které nabízí pouze výběr

Zde si uživatel navolí oblíbené položky a poté pomocí stisku na hlavičku sloupce „*“ seřadí své vybrané položky. Poté bude mít seřazeny v pořadí “ Oblíbené“ a další.