specialni

Novinky ve verzi k 10.12. 2018

By 10.12.2018 No Comments

 

Informace o následujícím nasazení verze

Vydáním dnešní verze uzavíráme rok 2018. Další řádnou verzi uvolníme 7.1.2019.

 

Dashboard – nová položka

Přidán nový přehled na data v modulu Ordinace -> Dashboard.

Nový přehled v levé části obrazovky s názvem „Nepoužit eRecept„. Při kliku na tento přehled se nám zobrazí recepty, které nebyly vypsány pomocí eReceptu.

Dvouklikem na uvedený řádek se dostanete do modulu Medikace na konkrétní recept.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> tlačítko  v horní části obrazovky v modrém pruhu „Dashboard“

 

Zvětšení časových značek u kalendářů v ISGalen

Všeobecně došlo ke zvětšení časových značek (hodiny, minuty) u kalendářů k lepší orientaci uživatele.

 

Neaktivní tlačítka rychlých voleb v kartotéce

Tlačítka v horní liště, která jsou závislá na výběru pacienta (označený pacient v kartotéce) nejsou aktivní a jsou částečně zašedlá. Nelze na ně klikat.

Uživatel nebude maten aktivními tlačítky, které nebyly „funkční“

Pokud označíte pacienta, dojde k aktivaci tlačítek

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace -> kartotéka

 

Uvedení názvu dne v „Dekurs“

Dekurs je rozdělen dle dnů. Nyní je možné zobrazit u data dne (např. 1.12.2018) i položku název dne (např. Pondělí 1.12.2018).

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->záložka Dekurs

Pro zapnutí názvu dne je nutné nastavit na ordinaci s tiskem tlačítka F2 a v nabídce nastavení zaškrtnout volbu “ Název dne u datumu v Dekurs“

 

Zvýraznění lab. hodnot mimo meze při kopírování do „Dekurs“

Laboratorní výsledky, které mají překročené meze (červenou barvou) při kopírování do Dekurs automaticky získávají „“ (uvozovky) a výsledkem je zvýraznění červenou barvou pro rychlý přehled uživatele.

Postup: výběr pracoviště->modul Ordinace ->libovolná karta klienta->Dekurs