Uncategorized @cs

EET v ambulancích?

V oblasti evidování tržeb dochází k velkým změnám a výraz Elektronická Evidence Tržeb (EET) přináší mnoho otázek a obav. Kvůli tlaku veřejnosti se podařilo namísto plošného fungování prosadit postupné zavádění. Přesto zdravotnická zařízení musí na základě svých činností správně posoudit, od kdy je EET nutné zavést.

V druhé fázi platné od 1. 3. 2017 se do fungování EET zařadí velkoobchodní a maloobchodní prodejci. Poskytování zdravotních služeb se do EET zahrne až v další fázi platné od 1. 3. 2018. Co to pro lékaře znamená?

Pokud lékař provozuje další podnikatelskou činnost na základě živnostenského listu a nelze ji zahrnout pod zdravotní služby (například prodej kosmetických produktů), je nutné posoudit, zda právě tato činnost je tzv. minoritní (platby činí maximálně 49% z celkových plateb provozovny, částka za rok 2016 nepřevýšila hranici 175 000Kč) a zároveň zda je činnost provozována ve stejné provozovně jako ordinace. V případě, že jsou splněny tyto podmínky, lékař může začít EET až současně s hlavní podnikatelskou činností (od 1. 3. 2018). V situaci, že nesplnil jedno z kritérií, tak EET je povinen využívat u plateb za kosmetické přípravky již od 1. 3. 2017 (nikoli za zdravotní péči).

Důležité termíny:

1. 3. 2017 (evidence tržeb velkoobchodního a maloobchodní prodeje)
např. Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

1. 3. 2018 (evidence tržeb ostatních činností, vč. lékařů)

Informační systém FONS Galen plně pokrývá oblast zdravotnických služeb, na kterou se EET vztahuje až od 1. 3. 2018. Pro evidenci tržeb jiných činností s povinností hlášení přes EET v dřívějším termínu, je nutné mít službu zajištěnou jiným IS.